Partneralimentatie naar 5 jaar

Partneralimentatie naar 5 jaar

Nieuw: Doe de gratis scheidingsscan!

Vanaf 1 januari 2020 is de maximale duur van partneralimentatie in beginsel 5 jaar. De maximale duur van de partneralimentatie was daarvoor 12 jaar met ingang van 1994. Bij scheidingen vóór 1994 was de partneralimentatie in beginsel levenslang. Voor scheidingen waarvan het verzoek vóór 1 januari 2020 bij de rechtbank is ingediend geldt dat de maximale duur blijft zoals deze voorheen was, maximaal 12 jaar. Aan de kinderalimentatie is niets veranderd.

Lees verder

Scheiden op latere leeftijd

Scheiden op latere leeftijd

Nieuw: Doe de gratis scheidingsscan!

Steeds vaker komt scheiding voor onder 55plussers. Een voor de hand liggende reden daarvoor is dat we steeds ouder worden en het aantal ouderen daardoor gestaag toeneemt. Hierdoor neemt het aantal stellen dat scheidt op latere leeftijd evenredig toe. Mensen zijn vaak op oudere leeftijd nog heel fit en actief. Ze hebben na pensionering nog een heel leven voor zich. Zij willen, na een lang werkzaam leven, nog volop genieten. Soms gaat dat helaas niet meer goed samen, met uit elkaar gaan op latere leeftijd tot gevolg. Wonen jullie samen en gaan jullie uit elkaar? Hierover lees je meer onder “Beëindiging samenleving“.

Lees verder

Beschikbare premieregeling en scheiding

Beschikbare premieregeling en scheiding

Kenmerk van een beschikbare premieregeling is dat de premie vaststaat en het uiteindelijk pensioen pas op de pensioendatum bekend is. De hoogte van de beschikbare premie drukt zich meestal uit in een percentage van het salaris of de pensioengrondslag. Het percentage is afhankelijk van een premiestaffel ingedeeld naar leeftijdscategorie. De premie wordt belegd en op de einddatum wordt gekeken wat er aan pensioen kan worden gekocht op basis van het gevormde pensioenkapitaal. Zoals gezegd, het enige wat tijdens de looptijd vast staat is de hoogte van de premie. Tussentijds kan niet vastgesteld worden wat de hoogte van het opgebouwde pensioen is. Hierin schuilt nu juist het probleem met betrekking tot verevening van pensioenrechten bij scheiding, of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Lees verder

Belastingaangifte en scheiding

Belastingaangifte en scheiding

Nieuw: Doe de gratis scheidingsscan!

De belastingaangifte over het jaar van scheiding is een lastige klus. De mate van complexiteit van de aangifte wordt helaas vaak onderschat. De belastingdienst vermoedde al langer dat er bij de belastingaangifte veel fouten worden gemaakt door scheidende stellen. Uit een representatieve steekproef onder een kleine 2000 belastingplichtigen blijkt dit nu te kloppen. Reden waarom de belastingdienst de voorlichtingscampagne “Voor wie verder wil maar niet samen” is gestart.

Lees verder

Pensioenverdeling bij scheiding 2021

Pensioenverdeling

Het wetsvoorstel voor pensioenverdeling bij scheiding ligt ter goedkeuring voor aan het parlement. In dit artikel de belangrijkste wijzigingen in vergelijking tot de huidige wet op een rij. Naar verwacht wordt de Wet pensioenverdeling bij scheiding (Wps) in 2021 ingevoerd. De nieuwe wet heeft geen invloed op scheiding voltrokken onder de huidige wetgeving. Allereerst wordt kort stilgestaan bij de huidige wet.

Lees verder

Minder gaan werken

Minder gaan werken

Sinds vorig jaar is de pensioenrichtleeftijd voor het pensioen dat je via de werkgever opbouwt omhoog gegaan naar 68 jaar. Omdat we steeds langer moeten doorwerken wordt minder gaan werken, eventueel in combinatie met deeltijdpensioen steeds uitnodigender.

Lees verder

Deeltijdpensioen

Deeltijdpensioen

U hebt plezier in uw werk, leuke collega’s en u wordt gewaardeerd in uw werk. Toch ziet u het niet zitten om tot uw 68ste  voltijd te blijven werken. Het liefste zou u geleidelijk willen afbouwen. Het deeltijdpensioen maakt dit mogelijk. De mogelijkheid maakt al deel uit van een groot aantal bedrijfstak pensioenregelingen.
Lees verder

Aankoop pensioen

Aankoop pensioen

Aankoop pensioen

Met het pensioenkapitaal dat afkomstig is van een pensioenverzekeraar, kunt u op zoek naar de beste aanbieder voor de aankoop van pensioen. Komt het pensioenkapitaal tot uitkering bij een pensioenfonds? In dat geval bent u behoudens één enkele uitzondering voor de uitvoering van het pensioen aangewezen op het pensioenfonds. Binnen bepaalde grenzen kunt u het pensioen in beide situaties naar eigen inzicht inrichten.

Lees verder

Aankoop nabestaandenlijfrente

Aankoop nabestaandenlijfrente

Er komt in 2019 lijfrentekapitaal tot uitkering bestemd voor aankoop nabestaandenlijfrente. De nabestaandenlijfrente dient in principe direct in te gaan na het overlijden. U kunt kiezen voor een levenslange, of tijdelijke uitkering, of een combinatie daarvan. De mogelijkheden om de nabestaandenlijfrente uit te stellen zijn zeer beperkt. De termijn waarbinnen de keuze gemaakt dient te worden voor de aankoop nabestaandenlijferente is wel zeer ruim. U heeft daar meer dan een jaar de tijd voor, vanaf het moment dat het lijfrentekapitaal vrijkomt.

Lees verder

Aankoop lijfrente

Aankoop lijfrente

Uw lijfrentekapitaal komt in 2019 tot uitkering bedoeld voor de aankoop lijfrente. U hebt daarbij onder bepaalde voorwaarden de keuze tussen een tijdelijke, of levenslange uitkering. Ook kunt u besluiten om de einddatum van het lijfrentekapitaal naar de toekomst te verschuiven. U stelt daarmee het moment van aankoop lijfrente uit. Voor lijfrenteovereenkomsten die voor een bepaalde datum onder het oude regime werden afgesloten, zijn er ruimere keuzemogelijkheden in vergelijking tot lijfrenteovereenkomsten die daarna onder het nieuwe regime werden afgesloten.

Lees verder

Huwelijksvermogensrecht gewijzigd

Huwelijksvermogensrecht

Per 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Deze ingrijpende wijziging in het huwelijksvermogensrecht maakt een einde aan de “automatische algehele gemeenschap van goederen”.

Lees verder