Aankoop lijfrente

Aankoop lijfrente

Uw lijfrentekapitaal komt in 2019 tot uitkering bedoeld voor de aankoop lijfrente. U hebt daarbij onder bepaalde voorwaarden de keuze tussen een tijdelijke, of levenslange uitkering. Ook kunt u besluiten om de einddatum van het lijfrentekapitaal naar de toekomst te verschuiven. U stelt daarmee het moment van aankoop lijfrente uit. Voor lijfrenteovereenkomsten die voor een bepaalde datum onder het oude regime werden afgesloten, zijn er ruimere keuzemogelijkheden in vergelijking tot lijfrenteovereenkomsten die daarna onder het nieuwe regime werden afgesloten.

Aankoop lijfrente

Om de mogelijkheden die u hebt met het vrijgevallen lijfrentekapitaal te kunnen bepalen, moet er eerst stil gestaan worden bij een tweetal vragen;

 1. komt de lijfrente vrij bij overlijden? Hierover vindt u alle informatie in het bericht “Aankoop nabestaandenlijfrente“.
 2. komt het lijfrentekapitaal vrij bij leven? In dat geval rijst de vraag, valt deze onder het oude regime lijfrente, of het nieuwe regime lijfrente?

Nieuw regime lijfrente

U hebt een lijfrente die valt onder het nieuwe regime, wanneer een van de volgende situaties van toepassing is;

 1. u heeft de lijfrente afgesloten tegen koopsom op of na 1 januari 1992, of
 2. u heeft de lijfrente tegen premiebetaling afgesloten op of na 16 oktober 1990, of
 3. u heeft de lijfrente afgesloten tegen premiebetaling voor 16 oktober 1990 en daarna de premie verhoogd en/of na 31 december 2000 nog premie betaald.

Voldoet uw lijfrente aan een van deze drie voorwaarden? In dat geval heeft u een lijfrente die valt onder het nieuwe fiscale regime.

Lees meer/minder

Keuzemogelijkheden nieuw regime lijfrente

U heeft de keuze uit volgende fiscaal toegestane mogelijkheden;

 • de einddatum verlengen tot uiterlijk de 70e verjaardag voor lijfrentes gesloten op of na 1 januari 2001,
 • de einddatum verlengen tot de overeengekomen uiterlijke expiratiedatum, indien de lijfrente voor 1 januari 2001 is gesloten1),
 • een levenslange lijfrente aankopen,
 • een tijdelijke lijfrente aankopen,
 • kiezen voor een combinatie van deze mogelijkheden.

1) Bij verlenging als bancaire lijfrente is de uiterste verlengdatum altijd de 70e  verjaardag.

Tijdelijke lijfrente

De duur van een tijdelijke lijfrente bepaalt u zelf, met een minimum van 5 jaar. De tijdelijke lijfrente mag op zijn vroegst ingaan op het moment dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De tijdelijke uitkering gaat uiterlijk in 5 jaar na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De tijdelijke lijfrente is gemaximeerd. Voor 2017 bedraagt de maximale tijdelijke lijfrente € 21.312,00.

Hebt u de lijfrente gesloten voor vóór 1 januari 2006?

In dat geval hebt u de mogelijkheid om te kiezen voor een overbruggingslijfrente.

Overgangsregime overbruggingslijfrente

Als u een lijfrentepolis hebt die is afgesloten voor 1 januari 2006 dan kunt u kiezen voor een overbruggingslijfrente2) die uitkeert tot aan uw pensioen. Hebt u na 1 januari 2006 geen premie meer voldaan3), dan mag u de volledige opgebouwde waarde daarvoor aanwenden. De einddatum van de uitkering is uiterlijk uw AOW-gerechtigde leeftijd.

2) De overbrugginslijfrente is aan een maximum gebonden. Voor 2017 is dit € 63.288,00
3) Eventueel in 2006 betaalde premie, die in het belastingjaar 2005 is aangegeven, ofwel afgetrokken wordt hier buiten beschouwing gelaten.

Wat verder nog van belang is voor de aankoop lijfrente onder het nieuwe regime vindt u onder ‘Agemene keuze mogelijkheden‘.

Oud regime lijfrente

U hebt een oud regime lijfrentepolis in het geval dat u aan een van de onderstaande criteria voldoet;

 • u hebt de lijfrente tegen koopsom gesloten voor 1 januari 1992, of
 • u hebt de lijfrente afgesloten tegen premiebetaling voor 16 oktober 1990 en de premie daarna niet meer verhoogd en de premiebetaling is gestopt uiterlijk op 31 december 2000.

Voldoet de lijfrente niet aan één van de bovenstaande criteria? Helaas, dan geldt het nieuwe regime. Voldoet de lijfrente wél aan een van de criteria, dan geldt voor u het oude regime.

Lees meer/minder

U hebt onder het oude regime een 4-tal keuzemogelijkheden;
 1. Uitkering ineens (afkoop).
 2. Schenken.
 3. Einddatum verlengen.
 4. Aankoop direct ingaande lijfrente.
1. Uitkering ineens

Onder het oude regime kunt u de lijfrente afkopen en het bedrag in één keer ontvangen. In dat geval rekent u progressief af, zonder dat u een boete verschuldigd bent. Van deze mogelijkheid kunt u maximaal tweemaal gebruik maken.

2. Schenken

Er zijn twee verschillende mogelijkheden voor het schenken van uw lijfrente.

Optie 1: 

U sluit een direct ingaande lijfrente af en wijst uw (klein)kind aan als begunstigde voor de lijfrentetermijnen. In dit geval schenkt u de uitkeringen en is er geen schenkbelasting verschuldigd. Uw (klein)kind betaalt over de ontvangen termijnen inkomstenbelasting.

Optie 2: 

U wijst voor de einddatum van de polis uw (klein)kind als onherroepelijk begunstigde aan. U schenkt in dit geval de waarde van de polis. Uw (klein)kind is in dat geval schenkbelasting verschuldigd over de waarde van de polis. De uitkering kan op de einddatum direct ingaan maar ook (gedeeltelijk) worden uitgesteld. In het geval van uitstel behoudt uw (klein)kind alle mogelijkheden onder het oude regime. Uw (klein)kind kan de lijfrente voor de eigen oudedag aanwenden, of bij voorbeeld voor een studie.

3. Verlengen einddatum

U kunt het lijfrentekapitaal onderbrengen bij de uitvoerder van uw keuze. In principe kunt u dus uitstellen tot de uiterste datum die bij de uitvoerder mogelijk is*).

*) Bij verlenging als bancaire lijfrente vervalt het oude regime en geldt er een maximale verlenging tot 70 jaar. Bij verzekeraars is dit doorgaans 75 jaar. T.z.t. valt de aan te kopen lijfrente onder het nieuwe regime.

4. Aankoop direct ingaande lijfrente

U stort uw lijfrentekapitaal bij een verzekeraar of bancaire instelling en kiest voor een tijdelijke of levenslange lijfrente. Dit kan op een of twee levens. U kunt kiezen voor een gegarandeerde uitkering, of een uitkering op basis van belegging. Over de uitkering betaalt u inkomstenbelasting.

Algemene keuze mogelijkheden

Redelijke termijn aankoop/uitstel lijfrente

De termijn waarbinnen met het lijfrentekapitaal een keuze gemaakt moet worden is ruim. De keuze voor uitstel, of de aankoop van het direct ingaande lijfrente dient te worden gemaakt voor 31 december van het jaar volgend op de vrijval van het lijfrentekapitaal. Wordt de termijn overschreden, dan ziet de fiscus dit als afkoop van de lijfrente met alle fiscale consequenties van dien.

Afkoop kleine lijfrente aanspraak

Wanneer de uitkering van lijfrentekapitaal in 2019 minder bedraagt dan € 4.404,00 kan er een beroep gedaan worden op de ‘Afkoopregeling kleine lijfrenten’. In dat geval is er geen boete verschuldigd. Uiteraard moet er wel progressief afgerekend worden over de uitkering.

Levenslange oudedagslijfrente

De ingangsdatum voor een levenslange lijfrente kunt u vrij bepalen. U mag de uitkering uitstellen, tot maximaal 5 jaar na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

 Aankoop lijfrente: bancair of verzekeren?

Sinds 2008 is het voor banken en beleggingsinstellingen ook mogelijk om fiscaal gefaciliteerde producten te verkopen. Hierdoor heeft u als consument een ruimere keuze. Onder “meer” vindt u de belangrijkste verschillen tussen de bancaire en verzekerde lijfrente.

Lees meer/minder

OnderwerpVerzekerde lijfrenteBancaire lijfrente
LooptijdTijdelijk en levenslang mogelijkMaximaal tot 20 jaar na AOW leeftijd
Minimum looptijdAfhankelijk van leeftijd. Minimaal 2 jaarMinimaal 5 jaar
Kapitaalvernietiging bij faillissementJa. Geld weg bij faillissementNee. Deposito garantiestelsel, tot € 100.000,00 per bank
Eeerbiediging oude regimeJaNee. Altijd nieuw regime
Kapitaalvernietiging bij overlijden gerechtigde(n)Ja. Sterftewinst voor verzekeraarNee. Uitkering gaat door op erfgenamen

Pensioenplanning voordat u voor aankoop lijfrente gaat shoppen

Wanneer uw lijfrentekapitaal vrijkomt, is de inrichting daarvan onderdeel van de planning van uw oudedagsinkomen, of zo u wilt pensioenplanning. In dit bericht zijn de belangrijkste keuzes en mogelijkheden weergegeven. Er blijven echter nog tal van andere mogelijkheden over waaruit ook keuzes gemaakt moeten worden. U kunt hierbij denken aan:

 • uitkering op een of twee levens met overgang op de partner?
 • welk percentage dient de overgang te zijn in het geval van een uitkering op twee levens?
 • bancaire of verzekerde lijfrente?
 • hoe richt ik mijn gewenste netto besteedbaar inkomen in na pensioenering, of eerder stoppen met werken?
 • etc.

Al deze vragen verdienen aandacht en een antwoord voordat u met uw lijfrentekapitaal gaat shoppen. U wilt inzicht in de materie, alvorens u gemotiveerd kunt kiezen uit de vele mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op.

© Frans Bekker

Terug naar overzicht