Belastingbespaartips 2017

Belastingbespaartips 2017

Fiscaal, Inkomstenbelasting IB, Omzetbelasting BTW, Schenken, Vermogensrendementsheffing

In dit bericht treft u zowel zakelijke als ook particuliere belastingbespaartips en andere tips aan voor 2017. Voor ondernemers tips over de terugvordering van btw, de pensioenknip, de afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Voor particulieren tips met betrekking tot schenking, beroepsstudiekosten, vermogensrendementsheffing, bijtelling van de auto van de zaak, wel of niet aflossen op de hypotheek, etc.

Zakelijke belastingbespaartips;

BTW teruggaaf oninbare vordering makkelijker

Met ingang van 2017 is het terugvragen van de btw op oninbare vorderingen vereenvoudigd. Tot nu moest het verzoek voor teruggaaf schriftelijk bij de belastingdienst worden ingediend. Dit moest dan bij voorkeur vergezeld van een bewijs van de curator, dat de betreffende vordering inderdaad oninvorderbaar was.

Binnen 1 jaar

Nu is het zo dat een vordering die een jaar onbetaald blijft, beschouwd mag worden als oninvorderbaar. Bij de eerst volgende aangifte daarna mag er nu gecorrigeerd worden. De brief van de curator is nu dus niet meer nodig. Wordt er daarna alsnog betaald, dan wordt dat bij de eerste daarop volgende aangifte weer gecorrigeerd.

De pensioenknip

Pensioenknip

Pensioenknip

Terug van weg geweest. In de huidige vorm nu voor twee jaar in plaats van vijf jaar. Van de oude regeling werd maar weinig gebruik gemaakt. Nu de mogelijkheid van een variabele pensioenuitkering in 2016 mogelijk is gemaakt, is de pensioeenknip een goed alternatief.

Expirerend pensioenkapitaal voor 1 juli 2017

Wanneer uw pensioenkapitaal expireert voor 1 juli 2017 kunt u van de verbeterde mogelijkheid gebruik maken. U bespaart met deze tip weliswaar geen belasting, maar verbetert wel uw pensioeninkomen. Lees meer in de Pensioenknip blog.

 

Afschaffing DGA pensioen in eigen beheer

Hoe om te gaan met de afschaffing van het pensioen in eigen beheer voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) is misschien wel de belangrijkste belastingbespaartip voor 2017. Bevrijd van de dividendklem. Maar wat is fiscaal voordeliger afkoop met 34,5% korting op de belasting, of omzetten naar oudedagsvoorziening? In veel gevallen pakt het laatste het voordeligste uit. U leest hierover meer in het blog bericht “Afschaffing DGA pensioen in eigen beheer een feit“.

Uitstel invoering naar 1 april 2017

Aanvankelijk zou de invoering zijn op 1 januari 2017. Dit is nu uitgesteld tot 1 april 2017. Naar verwacht hebben de DGA’s daarna nog 3 maanden de tijd om hun keuze te maken en door te voeren. U hebt dus nog even de tijd!

Belastingbespaartip; door de omzetting of afkoop van het pensioen in eigen beheer vervalt de dividendklem! U kunt dus vanaf dit jaar binnen de gangbare regels weer proviteren van het lagere dividendbelasting tarief van 25%. Rekeninghoudend met de vennootschapsbelasting is de totale belastingdruk op dividend 40% in het lage tarief  en 43,75% in het hoge tarief vennootschapsbelasting. Uitgaande van een inkomstenbelasting tarief van 52% bespaart u respectievelijk 12% tot 8,25% belasting.

Belastingbespaartips particulieren;

In 2017 weer belastingvrij € 100.000,00 schenken!

Zoals aangegeven deze schenkingsvrijstelling is niet nieuw. In voorgaande jaren kon er ook al € 100.000,00 van ouder op kind geschonken worden voor de eigen woning. In 2017 is deze mogelijkheid terug en verruimd. Deze schenking komt wel in de plaats van de algemene vrijstelling in het jaar van schenking. Wat de belastingdienst betreft mag er ook door een ander familielid dan de ouders geschonken worden. Dit mag zelfs een goede vriend of bekende zijn! Lees hierover meer in het het bericht “In 2017 weer € 100.000,00 belastingvrij schenken!

Aftrek beroepsstudiekosten afgeschaft in 2018

De aftrek voor beroepsstudiekosten is dit jaar nog mogelijk. Dit betreft de beroepsstudiekosten van u en uw partner. De aftrek van studikosten van uw kinderen is niet mogelijk. Er is een drempel van € 250,00, ongeacht uw inkomen. Alles daarboven is aftrekbaar. De reden dat het dit jaar nog kan, ligt aan het feit dat de vervanging van de aftrek voor beroepsstudiekosten nog niet gereed was. De aftrek voor studiekosten wordt vervangen door een “voucher voor studiekosten”. Hierover wordt op deze site nader bericht als meer bekend is.

Belastingbespaartip; Wanneer u nog studiekosten gaat maken, zorg er dan voor dat de daarmee gemoeide kosten in 2017 vallen!

Afromen vermogen in box 3

Wanneer uw belastbaar vermogen in box 3 net over een grens heen gaat, kunt u een aantal zaken overwegen om de verschuldigde belasting in box 3 voor 2018 te verlagen. Die grens kan zijn de vermogensvrijstelling, het hoogste bedrag van een schijf, of het omslagpunt oude regeling en nieuwe regeling. De peildatum voor 2018 is 1 januari van dat jaar.

U kunt overwegen om;

  • af te lossen op uw hypotheek,
  • uw hypotheekrente voor maximaal een halfjaar vooruit te betalen,
  • uw zorgverzekering per jaar vooruit te betalen,
  • geplande uitgaven in 2018 naar voren halen,
  • een bruto of netto pensioenaanvulling te storten,
  • een bruto of netto lijfrente te storten.

Door af te lossen op uw hypotheek verplaatst u uw vermogen van box 3 naar box 1. Lees meer.

Fiscale bijtelling van de auto van de zaak

Voor auto’s die na 31 december 2016 op naam zijn gezet, geldt een maximale bijtelling van 22%. Vanaf 1 januari 2017 geldt de lage bijtelling van 4% uitsluitend nog voor auto’s die volledig elektrisch rijden. In alle andere gevallen wordt de bijtelling 25%.

Financiële APK 2017

Zijn mijn financiën op orde?

Financiële APK

Met de Financiële APK 2017 van BFPA kunt u checken of nog andere belastingbespaartips voor u zijn. Daarnaast is het een check of zaken zoals de hypotheek en andere toekomstvoorzieningen nog wel ‘up to date’ zijn. Kijk voor meer informatie bij Financiële APK.

Terug naar overzicht