Deeltijdpensioen

Deeltijdpensioen

U hebt plezier in uw werk, leuke collega’s en u wordt gewaardeerd in uw werk. Toch ziet u het niet zitten om tot uw 68ste  voltijd te blijven werken. Het liefste zou u geleidelijk willen afbouwen. Het deeltijdpensioen maakt dit mogelijk. De mogelijkheid maakt al deel uit van een groot aantal bedrijfstak pensioenregelingen.

Populariteit deeltijdpensioen

Het deeltijdpensioen wint aan populariteit. Het grote voordeel van deeltijd pensionering is, dat de verhouding waarin u doorwerkt ten opzicht van het percentage deeltijd pensionering niets uitmaakt. Ten minste wanneer u 60 jaar of ouder bent. Zo kunt u vanaf uw 60ste bijvoorbeeld 60% parttime blijven werken, terwijl u voor 50% met deeltijdpensioen bent.

Een prima manier om zonder al te grote teruggang in het netto inkomen een stapje terug te doen in het arbeidsproces. U blijft daarbij in de gelegenheid om de dingen te doen die u leuk vindt.

Stapsgewijs afbouwen

Veel mensen ervaren vanaf een bepaalde leeftijd de werkdruk als zwaar. De stapsgewijze afbouw van de werkzaamheden biedt verlichting van die werkdruk. Zo kan er een stapsgewijze overgang eerst van 100% naar 80% zijn, daarna 60%, daarna 50%, etc. Een ander voordeel is, dat de gewenning aan het lagere inkomen na pensionering ook stapsgewijs verloopt. Deze afbouw van werkzaamheden kent veel voordelen. De keerzijde is, dat het levenslange pensioen door de eerder ingegane deeltijd pensionering lager zal uitpakken.

Met deeltijdpensioen is het gevoel dat het leven rigoreus verandert bij pensionering aanzienlijk minder. U begint beter voorbereid aan de nieuwe levensfase. U hebt dan ook de tijd genomen om langs geleidelijke weg invulling te geven aan de nieuwe levensfase.

Pensioenopbouw gaat door

Uw pensioenopbouw gaat over het gedeelte dat u blijft werken gewoon door. Dit compenseert de verlaging van het levenslange ouderdomspensioen vanaf uw 68ste enigszins.

Informeer bij uw werkgever

Ga op tijd in overleg met uw werkgever, want deeltijdpensioen is ook voor de meeste werkgevers een nog onbekend fenomeen.

Pensioenreglement

Uiteraard moet u wel deelnemer zijn in een pensioenregeling die de mogelijkheid van deeltijdpensioen kent. Op de website van uw pensioenuitvoerder kunt u zien of uw regeling de mogelijkheid van deeltijdpensioen kent. Veel pensioenuitvoerders hebben daarnaast op de website rekenvoorbeelden met de effecten van deeltijdpensioen. Ook voor deeltijdpensioen geldt, dat het neerkomt op maatwerk aan de hand van een gedegen pensioenplanning.

Overleg met de fiscus

Sommige regelingen kennen de mogelijkheid om voor het 60 levensjaar gedeeltelijk met pensioen te gaan. In die gevallen is vooroverleg met de inspectie aan te bevelen. De fiscus kan zich namelijk op het standpunt stellen dat het pensioen in bepaalde gevallen daardoor onzuiver wordt. De fiscale gevolgen daarvan zijn desastreus te noemen.

Geïnteresseerd in deeltijdpensioen?

Deeltijdpensionering maakt onderdeel uit van pensioenplanning in bredere zin. Samen met u kunnen we alle voor- en nadelen op een rijtje zetten, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Een alternatief voor deeltijd pensionering is minder gaan werken in deeltijd. Neemt u gerust een keer vrijblijvend contact op.

© Frans Bekker

Terug naar overzicht