Informatieplicht eigenwoningschuld

Informatieplicht eigenwoningschuld 2016

Nederlandse financieringsinstellingen moeten ieder jaar de belastingdienst informeren met betrekking tot de eigen woningschuld van hun klanten. Had u voor 2016 een hypotheek bij een particulier, uw eigen BV, of een buitenlandse financieringsinstelling? In dat geval had u zelf tot 2016 informatieplicht. De informatieplicht eigenwoningschuld is met ingang van het belasttingjaar 2016 versoepeld. Voor het eerst krijgt u daarmee te maken bij uw aangifte inkomstenbelasting, die u voor 1 mei 2017 doet.

Alternatieve hypotheek

Kenmerk van een alternatieve hypotheek is, dat de geldverstrekker net als een buitenlandse financieringsinstelling geen informatieplicht eigenwoningschuld heeft aan de Nederlandse fiscus.

Familiehypotheek

De meest voorkomende alternatieve hypotheek is de familiehypotheek. Dit is doorgaans een hypotheek die door de ouders, of grootouders verstrekt wordt. Een dergelijke hypotheek heeft als voordeel dat de rente jaarlijks (gedeeltelijk) geschonken kan worden. De schenkingsvrijstelling is voor ouders aan kinderen in 2016 € 5.304,00. Voor schenking door grootouders geldt, net als bij andere familieleden en derden, de algemene vrijstelling van € 2.122,00. Bij (gedeeltelijke) schenking van de verschuldigde rente, blijft de volledige hypotheekrenteaftrek behouden.

Hypotheek van de eigen BV

Wanneer uw eigen BV u als groot aandeelhouder (DGA) een hypotheek verstrekt, dan betaalt u de rente aan uw BV. Deze rente vormt voor uw BV rentebaten waarover vennootschapsbelasting (Vpb) verschuldigd is. Anders dan bij de familiehypotheek kan de verschuldigde rente niet belastingvrij door de BV worden geschonken. Als alternatief kan de BV de ontvangen rente na aftrek van de Vpb als dividend aan de DGA uitkeren.

Fiscale informatieplicht eigenwoningschuld belastingjaren vóór 2016

Had u in de jaren gelegen voor 2016 al een alternatieve hypotheek? Moet u over die jaren nog aangifte doen? Dan rust de informatieplicht bij u. Dit betekent, dat u de belastingdienst op een voorgeschreven wijze (format) dient te informeren.

Hierbij werden er gemakkelijk fouten gemaakt bij de informatieverstrekking. Bij foutieve opgaveg kon de belastingdienst van oordeel zijn dat er geen recht op aftrek bestond. Dit had dan weer tot gevolg dat de betrokkenen hun hypotheekrente niet, of slechts voor een deel konden aftrekken. In het ergste geval kon de belastingdienst een boete opleggen.

Informatieplicht eigenwoningschuld vanaf 2016

U voldoet vanaf 2016 aan uw informatieplicht eigenwoningschuld, bij het doen van uw IB-aangifte. De voor de fiscus belangrijke informatie wordt dus bij de aangifte opgevraagd. U kunt het dus vanaf 2016 niet meer vergeten.

Hypotheekovereenkomst

Ook bij een alternatieve hypotheek is het van belang, dat er een schriftelijke vastlegging van de overeenkomst is. Dit hoeft uiteraard niet notarieel, wanneer het een alternatieve hypotheek betreft. Met name in het geval van een hypotheek verstrekt door de eigen BV, is het van het grootste belang om het zakelijk te houden. U leest hierover meer onder ‘Vermogensverhouding zakelijk en privé’.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Terug naar overzicht