Minder gaan werken

Minder gaan werken

Sinds vorig jaar is de pensioenrichtleeftijd voor het pensioen dat je via de werkgever opbouwt omhoog gegaan naar 68 jaar. Omdat we steeds langer moeten doorwerken wordt minder gaan werken, eventueel in combinatie met deeltijdpensioen steeds uitnodigender.

Doorwerken naast de AOW-uitkering

Zoals het er nu uitziet bestaat de kans, dat we straks een kortere of langere periode een AOW-uitkering ontvangen terwijl ons pensioen nog niet is ingegaan. U kunt er dan voor kiezen om door te werken tot aan de pensioendatum bij uw werkgever, of om het pensioen eerder in te laten gaan. Daarbij kan je gebruik maken van de wettelijke keuzemogelijkheden.

Lees meer/minder

Doorwerken naast de AOW

Als je door werkt naast de AOW en het pensioen bij je werkgever is nog niet ingegaan, gaat uw pensioenopbouw tijdens die periode gewoon door. Je ontvangt naast uw salaris de volledige AOW-uitkering waarop u recht hebt.

Pensioen eerder laten ingaan

Je kunt er ook voor kiezen om je pensioen eerder te laten ingaan, op de AOW-gerechtigde leeftijd. Het pensioen wordt dan lager, omdat het pensioen langer uitgekeerd moet worden. Grofweg wordt het pensioen wanneer het één jaar eerder ingaat ongeveer 4% tot 5% lager.

Wettelijke keuzemogelijkheden

Onderstaand de wettelijke mogelijkheden, waaraan de uitvoerder mee moet werken, op een rij;

  • het pensioen vervroegen, of uitstellen,
  • kiezen voor eerst een hoger pensioen gedurende een aantal jaren en daarna een lager pensioen, of omgekeerd,
  • uitruilen van ouderdomspensioen voor partnerpensioen, of vice versa.

Premieregeling, of kapitaaltoezegging

In het geval van een premieregeling of kapitaaltoezegging is er de mogelijkheid om te kiezen voor een variabelepensioenuitkering. Dit kan in combinatie met de bovenstaande keuzemogelijkheden. De combinatie een deel vast en een deel variabel is ook mogelijk. Je leest hierover meer in het bericht aankoop pensioen.

Netto effect minder gaan werken

Uiteraard gaat het inkomen omlaag wanneer u minder gaat werken. Maar wat gebeurt er met uw pensioenopbouw? Kunt u pensioen bijsparen? Is deeltijdpensioen aantrekkelijk voor u? Wat zijn de gevolgen voor het netto inkomen? Zaken waarover u vooraf inzicht wilt, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Door minder te gaan werken, verlaagt niet alleen het bruto inkomen, maar ook de verschuldigde belasting. Dit komt omdat de heffingskortingen op de verschuldigde belasting hoger worden, naar mate het inkomen lager wordt.

De algemene heffingskorting en de arbeidskorting zijn afhankelijk van de hoogte van het bruto inkomen. Deze kortingen op de belasting die u betaalt, gaan in principe omhoog wanneer het inkomen lager wordt. Des te lager het inkomen, des te hoger is de korting op uw verschuldigde belasting. Hierdoor pakt het netto effect op het inkomen vaak gunstiger uit dan verwacht.

Netto besteedbaar inkomen NBI

Het vaststellen wat het NBI wordt als gevolg van de vermindering van het aantal werkuren, is een vast onderdeel van de pensioenplanning van BFPA.

Pensioenopbouw

Afhankelijk wat hierover is bepaald in het pensioenreglement is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de pensioenopbouw 100% voort te zetten.

Wanneer de pensioendatum op het moment dat u besluit om minder te gaan werken, 10 jaar of korter verwijderd is, kan de pensioenopbouw 100% worden voortgezet. Of dit ook mogelijk is, hangt af van het pensioenreglement.

Lees meer/minder

Gewogen gemiddeld parttime percentage

Bij een pensioenregeling op basis van salaris en diensttijd, wordt rekening gehouden met het gewogen gemiddelde parttimepercentage over het gehele dienstverband. Dit betekent dat er niet alleen van het laatste lagere salaris wordt uitgegaan. Bij een eindloonregeling blijven daardoor de reeds opgebouwde aanspraken over het voorafgaande hogere inkomen naar verhouding intact.

Deeltijd pensioen

Deeltijd pensioen wint ook snel terrein. Het is de ideale mogelijkheid om het werkende bestaan geleidelijk over te laten gaan naar het moment van volledige pensionering. U leest hierover meer onder deeltijd pensioen.

© Frans Bekker

Terug naar overzicht