Omzetten spaarhypotheek versoepeld

Omzetten spaarhypotheek

Heeft u een spaar-, leven-, beleggings-, of bankspaarhypotheek? Dan is er met ingang van 1 april 2017 de mogelijkheid om uw hypotheek om te zetten, zonder fiscaal nadelige gevolgen. Hierna wordt in dit bericht met omzetten spaarhypotheek, ook bedoeld de overige genoemde hypotheekvormen. Met ingang van 1 april 2017 vervalt bij het omzetten van de spaarhypotheek namelijk het fiscale tijdsslot, ofwel de tijdsklem van respectievelijk 15 en 20 jaar.

Hoe is de situatie nu?

De spaarhypotheek zorgt ervoor dat het fiscale voordeel van hypotheekrenteaftrek, gedurende de gehele looptijd voor 100% behouden blijft. Daarbij komt dat het spaarsaldo is vrijgesteld voor de heffing van vermogensrendementsheffing in box3. Deze fiscale bonus op het niet aflossen gedurende de looptijd is dan ook met ingang van 2013 voor nieuwe huizenbezitters afgeschaft. Voor nieuwe hypotheken geldt met ingang van 2013, dat er ten minste annuïtair afgelost moet worden in maximaal 30 jaar.

De fiscale voordelen voor spaarhypotheken gesloten vóór 2013 blijven bestaan. Dit geldt ook voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) in het geval van een traditionele levenhypotheek, de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW). De SEW en BEW zijn qua opnamemogelijkheid, voor een specifiek doel geblokkeerde rekeningen.

Aflossing aan einde van de looptijd

Kenmerk van alle hiervoor genoemde hypotheekvormen is, dat deze in feite aflossingsvrij zijn. In plaats van aflossen, wordt er een spaarpolis, beleggingspolis, bankspaarrekening, of beleggingsrekening aan de hypotheek gekoppeld. Het uiteindelijke spaarsaldo, of beleggingssaldo is bestemd voor aflossing ineens aan het einde van de looptijd.

Vrijstelling eigen woning maximaal gelijk aan schuld

In beginsel is een uitkering uit een spaarhypotheek, KEW, SEW, of BEW onbelast, voor zover deze uitkering niet hoger is dan de vrijstelling of hypotheekschuld. Is de uitkering hoger, dan moet er over het rentebestanddeel progressief afgerekend worden. De vrijstelling per persoon is afhankelijk van de looptijd. De bandbreedte van de premie was 1:10. De laagste premie moest ten minste 10% van de hoogste premie bedragen.

Vrijstelling bij een looptijd van ten minste 15 jaar

Bij een premiebetaling of inleg van ten minste 15 jaar, bedraagt de vrijstelling per persoon € 36.900,00. Tussen de 15 en 20 jaar kan de premiebetaling of inleg dus gestaakt worden en het vrijgestelde bedrag onbelast ontvangen worden. Bij een hoger bedrag wordt het rentebestanddeel belast in box 1.

Vrijstelling bij een looptijd van ten minste 20 jaar

Bij een premiebetaling of inleg van ten minste 20 jaar, bedraagt de vrijstelling per persoon € 162.500,00. Na 20 jaar kon de premiebetaling of inleg dus gestaakt worden en het vrijgestelde bedrag onbelast ontvangen worden. Bij een hoger bedrag wordt het rentebestanddeel belast in box 1.

Tijdsklem vervalt per 1 april 2017

Per deze datum vervalt de tijdsklem van respectivelijk 15 en 20 jaar. Hierdoor kan het spaardeel zonder fiscaal nadeel tot uitkering komen, op voorwaarde dat u het vrijgekomen kapitaal gebruikt voor de aflossing op de hypotheek. In dat geval is de uitkering ongeacht de looptijd onbelast. In het geval van oudere polissen kan het zelfs zo zijn dat de uitkering vrij besteed kan worden.

Omzetten spaarhypotheek, interessant voor wie?

Omzetten spaarhypotheek? Om te bepalen voor wie het omzetten van de beleggings-, leven-, bankspaar-, of spaarhypotheek voordelig kan zijn, is het goed om eerst nog even bij de voordelen en nadelen van de aflossingsvrije hypotheek waaraan het spaar-, of beleggingsdeel gekoppeld is stil te staan.

Voordelen aflossingsvrij

Een belangrijk voordeel van de beleggings-, leven-, bankspaar-, of spaarhypotheek is de hogere rente dan de rente op een gewone spaarrekening. Daarbij komt het feit dat die hogere rente ook nog eens vrijgesteld is van belasting in box 3. Bij een traditionele spaarhypotheek is de rente op het spaardeel, zelfs gelijk aan de te betalen (aftrekbare) hypotheekrente. Bij een beleggingshypotheek is de vergoeding afhankelijk van het behaalde rendement, dat hoger of lager kan liggen dan de verschuldigde hypotheekrente. Met een spaarhypotheek wordt, omdat deze in de basis aflossingsvrij is, gedurende de gehele looptijd het volledige fiscale voordeel behouden. Dit geldt voor alle aflossingsvrije hypotheekvormen. Echter het fiscale voordeel neemt sinds 2014 door de afbouw van de hypotheekrenteaftrek af.

Afbouw hypotheekrenteaftrek

De ingreep heet officieel ‘tariefsaanpassing kosten aftrek eigen woning‘. Met een tariefsaanpassing heeft het eigenlijk niets te maken. Met ingang van 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek in de hoogste schijf verlaagd met 0,5%. Was het fiscaal voordeel op de hypotheekrenteaftrek in 2013 in de 4eschijf nog 52%, in 2014 is dit voordeel verlaagd naar 51,5%. In 2017 bedraagt het te behalen voordeel nog 50%. De tariefsaanpassing gaat jaarlijks door, totdat de hypotheekrenteaftrek beperkt is tot 38% in de 3eschijf. Feitelijk komt deze maatregel dus neer op ‘afbouwen hypotheekrenteaftrek‘.

Nadelen aflossingsvrij

Een nadeel van de spaarhypotheek is, dat de netto maandlasten in de eerste deel van de looptijd aanzienlijk hoger liggen dan bij een annuïteitenhypotheek. Een ander nadeel kan zijn, dat de te betalen hypotheekrente in vergelijking met de huidige marktrente aanmerkelijk hoger ligt. De rentevergoeding op het spaar- of beleggingsdeel kan net zo hoog of hoger zijn dan de verschuldigde hypotheekrente. Daar staat tegenover dat de hypotheekrente verschuldigd is over de gehele hoofdsom gedurende de gehele looptijd en de vergoeding of het rendement op het spaar- of beleggingsdeel slechts over hetgeen tot nu is gespaard of ingelegd.

Geleidelijke afbouw is niet zeker

Voorheen was het zo, dat naar mate de carreère vorderde het inkomen en daarmee ook het belastingvoordeel op de hypotheekrenteaftrek steeg.  Dit gaat door de afbouw van de hypotheekrenteaftrek niet meer op. Sterker nog het omgekeerde is het geval! Nu gaat deze afbouw van de hypotheekrenteaftrek in aanvang heel geleidelijk met 0,5% per jaar totdat in 2042 het hypotheekrentevoordeel nog maar 38% is. Er gaan echter steeds meer stemmen op, dat de hypotheekrenteaftrek vanuit economisch perspectief sneller versobert dient te worden.

Conclusie

Het omzetten spaarhypotheek kan dus gunstig voor u zijn, wanneer u:

  • uw netto maandlasten wilt verlagen, of
  • van uw woekerpolis af wilt, of
  • uw spaar- of beleggingsgeld wilt verzilveren, of
  • wilt anticiperen op het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek.
Verlagen maandlasten

Door gebruik te maken van de tussentijdse mogelijkheid van fiscaal vriendelijk omzetten vasn uw hypotheek, kunt u uw maandlasten verlagen. Dit kan in sommige gevallen substantieel zijn. Het is niet altijd even eenvoudig om te bepalen of tussentijdse aanpassing nu wel of niet voordelig is. Dit hangt van de persoonlijke omstandigheden af.

Nieuwe mogelijkheden

Misschien geeft de tussentijdse omzettingsmogelijkheid wel net de ruimte en mogelijkheid om uw hypotheek te verhogen voor de al lang gewenste verbetering van de woning. Dit zou kunnen betekenen dat uw maandlasten omlaag gaan en een lang gekoesterde wens ook in vervulling kan gaan. Uiteraard wordt deze mogelijkheid megenomen in onze ‘Financiēle APK‘ en onze ‘Financiële planning‘.

Meer weten? neem vrijblijvend contact op!

Terug naar overzicht