Over Pensioen 1-2-3

Over pensioen 1-2-3

Pensioen

Pensioen 1-2-3 biedt u als deelnemer gelaagde digitale informatie over uw pensioenregeling. Deze informatie vindt u op de website van uw pensioenuitvoerder. U bepaalt zelf hoe gedetailleerd u geïnformeerd wilt worden. Deze informatieplicht van de pensioenuitvoerder gaat in twee etappes in.

Voor wie en wanneer?

De wet Pensioencommunicatie is op 1 juli 2015 ingegaan. De invoering van Pensioen 1-2-3 is als onderdeel daarvan, met ingang van 1 juli 2016 verplicht voor actieve deelnemers. Voor slapers, ex-partners en pensioengerechtigden gaat de verplichting op 1 juli 2017 in.

De opzet van Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 informatie lagen, ofwel niveaus.

Laag 1

Deze laag geeft u informatie op hoofdlijnen. De laag geeft u informatie over de soort regeling, en de toegezegde pensioensoorten. Wat misschien nog wel belangrijker is, in deze laag vindt u ook waar u expliciet geen aanspraak op heeft. Zo is er in de meeste regelingen geen nabestaanden pensioen meer verzekerd als u uit dienst bent en overlijd voor uw 67ste. In deze laag vindt u verder een opsomming van de eventuele vrijwillige modules zoals;

  • Extra pensioen opbouwen
  • Netto pensioen opbouwen boven de aftoppingsgrens van € 103.317,00 (2017)
  • Uitruilen ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen
  • Uitruilen nabestaandenpensioen voor ouderdomspensioen
  • Eerder of later (gedeeltelijk) met pensioen gaan
  • Eerst een hoger pensioen en daarna een levenslang lager pensioen (of omgekeerd).

Laag 1 geeft slechts basale informatie. Voor meer specifieke informatie klikt u door naar laag 2. Bij toetreding tot een nieuwe pensioenregeling, vervangt Pensioen 1-2-3 de startbrief.

Laag 2

In laag 2 vindt u meer gedetailleerde informatie over de onderwerpen in laag 1. Hier vindt u informatie over de hoogte van de toegezegde pensioenen in de regeling. Verder vindt u hier de uitleg over de vrijwillige opties en hoe u daaraan deel kunt nemen.

Laag 3

In laag 3 vindt u juridische en beleidsinformatie van de betreffende uitvoerder. Hier vindt u onder andere, het uitgebreide pensioenreglement.

Tot slot

In Pensioen 1-2-3 vindt u geen persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de door u opgebouwde pensioen- en AOW-aanspraken vindt u op mijnpensioenoverzicht. Hoe u de informatie die u hebt gevonden in uw eigen pensioensituatie kunt inpassen vindt u onder pensioenplanning.

Terug naar overzicht