Pensioenknip

Pensioenknip verlengd tot 1 juli 2017

DGA, Expiratie, Pensioen, Pensioenkapitaal, Vrijval

Voor wie?

De pensioenknip is bedoeld voor diegene die pensioen heeft opgebouwd op basis van een premieregeling, of kapitaalovereenkomst. De pensioenknip heeft te maken met de op 1 september 2016 in werking getreden Wet verbeterde premieregeling. Wie zijn pensioen heeft opgebouwd op basis van een pensioenkapitaal, hoeft voortaan op de pensioendatum geen gelijkblijvend levenslang pensioen met het pensioenkapitaal meer aan te kopen. Vanaf 1 september 2016 mag er ook gekozen worden voor een variabel levenslang pensioen.

Vrije keuze

Vanaf 1 september 2016, mag er gekozen worden voor een vast pensioen, een variabelpensioen of een combinatie van beiden. De keuze voor een vast pensioen ligt voor de hand bij een hoge marktrente. Het levenslange pensioen is daardoor hoger. Bij de huidige lage marktrente is een variabel pensioen mogelijk aantrekkelijker. De hoogte van de pensioenuitkeringen hangen dan ieder jaar af van het behaalde rendement in dat betreffende jaar. De verlenging van de mogelijkheid van de pensioenknip houdt verband met het feit, dat de pensioenverzekeraars verwachten dat zij pas vanaf medio 2017 een dergelijk pensioenproduct kunnen leveren. Tot die tijd is er dus een tijdelijke oplossing, de pensioenknip.

Pensioenknip

De pensioenknip maakt het tijdelijk mogelijk om bij premie- en kapitaalovereenkomsten de aankoop van een pensioenuitkering op de pensioendatum te splitsen (knippen) in:

  1. een tijdelijk pensioen met een duur van maximaal 2 jaar, direct gevolgd door;
  2. een levenslange pensioenuitkering.

Wet verbeterde premieregeling

De wetgever beoogt met deze nieuwe wet het renterisico in te perken. Met het rente risico wordt bedoeld, een lage marktrente op het moment dat het levenslange pensioen aangekocht moet worden. Immers, hoe lager de marktrente hoe lager het levenslange pensioen uitpakt. Met de nieuwe mogelijkheid van variabel pensioen, of de combinatie van variabel en vast, beweegt de hoogte van het pensioen mee, met de schommeling van de marktrente.

Dempende werking combinatie vast en variabel

Van de combinatie vast en variabel gaat een dempende werking uit waar het de schommelingen aangaat van de variabele hoogte van het levenslange pensioen.

Bandbreedte 100 : 75

De inrichting van het aan te kopen pensioen, kan nog verder geoptimaliseerd worden door te kiezen voor een bij aanvang hoger (of lager) pensioen in de verhouding 100 : 75. U leest hierover meer onder pensioenplanning, of pensioenplanning voor de DGA.

Terug naar overzicht