Wijzigingen 2019

Veranderingen 2019

De belangrijkste veranderingen 2019 en de daarbij horende consequenties op een rij. In 2019 is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar en 4 maanden.

AOW leeftijd

AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden

Dit jaar is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar en 4 maanden. De AOW-leeftijd neemt met 4 maanden per jaar toe tot 67 jaar in 2021. In oktober 2016 werd besloten de AOW-leeftijd op basis van de levensverwachting in 2022 te verhogen naar 67 jaar en drie maanden. In 2018 is net als in 2017 besloten dat de AOW-leeftijd voor 2023 gelijk blijft. De levensverwachting is minder snel gestegen dan verwacht.

Lees meer/minder

Doorwerken na de AOW-leeftijd

De pensioenrichtleeftijd voor het pensioen dat je bij de werkgever opbouwt, is niet per definitie gelijk aan de AOW-leeftijd. Het pensioen via de werkgever gaat met ingang is vorig jaar verhoogd naar 68 jaar. De AOW-leeftijd is echter gesteld op 67 jaar en drie maanden vanaf 2022. Het kan dus straks zo zijn dat je AOW ontvangt, terwijl het pensioen nog niet is ingegaan. Je kunt dan kiezen, doorwerken of het pensioen eerder laten ingaan. Gemiddeld pakt het pensioen 5% lager uit voor ieder vol jaar dat het eerder ingaat.

Afkoop kleine pensioenen

Met ingang van 1 januari 2019 is het niet langer toegestaan voor pensioenuitvoerders, om kleinere pensioenen af te kopen. De grens is € 467,89 bruto op jaarbasis. Ingaande 2019 zullen alle kleine pensioenaanspraken worden samengevoegd bij de laatste pensioenuitvoerder.

Maximaal hypotheekbedrag gelijk gebleven

De maximale hypotheek is ook dit jaar maximaal 100% van de marktwaarde, zonder energie besparende maatregelen en 106% van de marktwaarde met energie besparende maatregelen.

Verlaging fiscaal voordeel hypotheekrenteaftrek

De maximale hypotheekaftrek bedraagt dit jaar 49%. Ook voor dit jaar heeft dit uitsluitend betrekking op de aftrek in de hoogste schijf vanaf € 68.508,00. Het tarief in de hoogste schijf is 51,75%. Het correctiepercentage bedraagt 2,75%.

Lees meer/minder

Hoe bepaal ik de correctie?

correctie = (belastbaar inkomen box 1 + betaalde hypotheekrente – 68.508) x 2,75%

Meetellen laagste inkomen tweeverdieners

Ook dit jaar telt het laagste inkomen voor tweeverdieners voor 70% mee, voor de bepaling van de maximale hypotheek op basis van het inkomen.

Aftrek studiekosten

Ook over 2019 zijn de studiekosten nog fiscaal aftrekbaar. Zo als het er nu voor staat zijn studiekosten ook in 2020 nog aftrekbaar.

 

Terug naar overzicht