Vermogensbelasting 2018

Vermogensbelasting 2018

Fiscaal, Inkomstenbelasting IB, Vermogensrendementsheffing

De belangrijkste weetjes over vermogensbelasting 2018 op een rij. Tot 2017 bedroeg de vermogensbelasting, ofwel de vermogensrendementsheffing 1,2% over het belastbare vermogen ongeacht het rendement dat op het vermogen werd gemaakt.  Sinds 2017 wordt er qua belastingheffing onderscheid gemaakt tussen “het spaardeel” en “het beleggingsdeel” van het belastbare vermogen. Dit had een verlaging van de verschuldigde belasting over grofweg de eerste belastbare € 216.000,00 tot gevolg. Ten opzichte van 2017 pakt de vermogensrendementsheffing in 2018 nog iets lager uit.

Vermogensbelasting 2018

1) De eerste € 30.000,00 is vrij van belasting

De vermogensvrijstelling voor een alleenstaande is voor 2018 € 30.000,00, voor fiscale partners is dit het dubbele ofwel € 60.000,00.

2) Hoeveel u betaalt hangt af van uw vermogen

U betaalt belasting over de grondslag sparen en beleggen. Het op basis van deze grondslag bepaalde belastbare vermogen is gelijk aan het verschil tussen uw schulden en bezittingen, minus de vermogensvrijstelling.

De overwaarde van het door uzelf bewoonde huis telt niet mee voor de bepaling van uw belastbare vermogen in box 3. Dit geldt ook voor de hypotheekschuld op uw woning. Beiden vallen onder de inkomsten uit werk en woning in box 1.

Lees meer/minder

Grondslag sparen en beleggen

Deze grondslag is gelijk aan; bezittingen – (schulden – drempel1) – vermogensvrijstelling2. Het vermogen op 1 januari 2018 is bepalend.

De drempel1  2018 voor de schulden in box 3; € 3.000,00 voor een alleenstaande en € 6.000,00 voor fiscaal partners.
De vermogensvrijstelling 2018 in box32  bedraagt voor een alleenstaande € 30.000,00 en voor fiscale partners € 60.000,00.

De grondslag sparen en beleggen is het belastbare gedeelte van uw vermogen.

3) Vermogensrendementsheffing 2018 percentages box 3
  • over de eerste € 70.800,00 van het belastbare vermogen betaalt u 0,6% belasting (2017: 0,861% over de eerste € 75.000,00);
  • over het bedrag daarboven tot € 978.000,00 betaalt u 1,3% belasting (2017: 1,38% tot € 975.000,00);
  • over het bedrag boven de € 978.000,00 betaalt u 1,6% belasting (2017: 1,617% vanaf € 975.000,00).
4) Groene beleggingen

Wanneer u belegt in een groen beleggingsfonds hebt u recht op een extra vermogensvrijstelling in box 3. Op groene beleggingen bedraagt de vermogensvrijstelling € 57.844,00 voor een alleenstaande. Met een partner bedraagt de vrijstelling € 115.770,00.

Naast de hogere vrijstelling maakt u ook aanspraak om 0,7% extra heffingskorting op de in totaal verschuldigde inkomstenbelasting. Deze heffingskorting bedraagt 0,7% over de heffingskorting in box 3. De extra heffingskorting bedraagt voor een alleenstaande derhalve maximaal € 210,00 en voor partners maximaal € 420,00.

Terug naar overzicht