Werken van huis uit

Werken van huis uit

Beperkte goederengemeenschap, Fiscaal, Goederengemeenschap, Huwelkijks- en partnerschapsvoorwaarden, Inkomstenbelasting IB

De fiscale spelregels met betrekking tot werken van huis uit zijn alles behalve simpel. Het maakt uit of de ondernemer een BV heeft, of dat de ondernemer een eenmanszaak  heeft, of ZZP’er is, of een andere IB-onderneming heeft. Is er sprake van huur of eigendom? Maar bovenal prevaleert de vraag; is er sprake van een kwalificerende werkruimte?

Kwalificerende werkruimte

Een kwalificerende werkruimte is een op zich staande werkruimte, die aan de onderstaande 2 criteria moet voldoen;

  1. Het zelfstandigheidscriterium; de werkruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning. De werkruimte heeft bijvoorbeeld een eigen opgang. Eigen sanitaire voorzieningen zijn in beginsel ook van belang. De uiterlijke kenmerken onderscheiden zich van de woning. De werkruimte kan eventueel ook aan een derde verhuurd worden. Deze gegevens zijn een limitatieve opsomming hoe aan dit criterium voldaan kan worden.
  2. Het inkomenscriterium; bij werken van huis uit moet het inkomen grootdeels in de werkruimte verdient worden. Hoe groot dat deel is hangt af van het gegeven, of de ondernemer elders nog een werkruimte heeft. Is dat het geval dan moet de ondernemer ten minste 70% van het inkomen in de werkruimte aan huis verwerven. Heeft de ondernemer geen werkruimte elders, dan gedlt dat 70%  vanuit de werkruimte verdient moet worden, waarbij 30% in de werkruimte verdient moet worden. Denk daarbij ook aan de commerciële administratie, de eventuele werkvoorbereiding administratief en fysiek.

Een ZZP’er die doorgaans in een werkruimte bij de opdrachtgever zijn werkzaamheden grootdeels vervult zal dus niet aan het inkomenscriterium voldoen. Voor de ZZP’er die wel ‘buiten de deur werkt’, maar dit doet vanuit de werkruimte aan huis zou dit wel kunnen. Voorwaarde daarbij is dat ten minste 30% van de werkzaamheden, waaruit de verdienste voortvloeit in de werkruimte aan huis gebeurt.

De werkruimte mag overigens ook beperkt privé gebruikt worden, ook al is de werkruimte hoofdzakelijk bedoelt voor zakelijk gebruik.

Vermogensetikettereing

Als de ondernemer (gedeeltelijk) eigenaar is van het pand, dan is het pand in gemengd gebruik. Hieruit vloeit voort dat de werkruimte tot het verplichte ondernemingsvermogen behoort. Dit geldt ook wanneer de ondernemer in gemeenschap van goederen is gehuwd. Hierover vindt u meer informatie in het bericht “Vermogensetikettering; privé, of op de zaak“.

Dit heeft uiteraard ook consequenties in de IB sfeer onder andere met het oog op de hypotheekrente-aftrek, waarop in het kader van dit bericht niet nader wordt ingegaan.

Ter beschikkingstelling vermogen aan een IB-ondernemer

Is de andere partner eigenaar van het pand en is er sprake van gescheiden vermogens, dan is de vermogensetikettering niet aan de orde. In dat geval is er sprake van ter beschikkingstelling van vermogen.

De fiscale consequentie hiervan is dat de ondernemer een reëele gebruiksvergoeding ten laste van het bedrijfsresultaat mag brengen. M.a.w. de partner aan wie beschikbaar is gesteld heeft hierdoor een fiscale faciliteit.

Ter beschikkingstelling vermogen aan een BV

Wanneer de kwalificerende werkruimte ter beschikking wordt gesteld aan een BV dan is de huur voor de BV een bedrijfslast. De huuropbrengsten zijn daarentegen belast in box 1 bij degene die ter beschikking stelt.

Huurpand

Wanneer er sparke is van een huurpand geldt het criterium van de ‘kwalificerende werkruimte’ evenzeer. De vermogensetikettering speelt hierbij geen enkele rol. Is er sprake van een gehuurde kwalificerende werkruimte, die deel uitmaakt van het gehuurde?

In dat geval heeft de IB-ondernemer een fiscale ficiliteit. Een redelijke gebruiksvergoeding kan ten laste van het bedrijfsresultaat gebracht worden.

Is er sprake van een BV? Dan kan de BV een evenredig gedeelte van de huur in mindering brengen op het bedrijfsresultaat. De BV betaalt als het ware een evenredig deel mee aan de huur van het pand.

Werken van huis uit de conclusie

Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden kan werken van huis uit, fiscaal voordeel opleveren. Wel moet er dan aan strenge criteria voldaan worden. In dit bericht zijn slechts de mogelijkheden in hoofdlijnen weergegeven.

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neemt u vrijblijvend contact op!

Terug naar overzicht