Uit elkaar gaan, welke begeleiding past het best bij mij?

De manier waarop jullie uit elkaar gaan is alles bepalend. Gaan jullie zoveel mogelijk in onderling overleg uit elkaar, of is hiervoor op dit moment geen ruimte. BFPA biedt  de mogelijkheid van gezamenlijk advies en de juridische, financiële en fiscale begeleiding van het gehele scheidingsproces. Individueel advies is, wanneer dit de voorkeur heeft, uiteraard mogelijk. Verzorgt een andere scheidingsdeskundige de begeleiding? In dat geval kan BFPA complementair de financiële en fiscale paragraaf invullen.

Financieel advies bij scheiding of uit elkaar gaan

Diensten voor, of in samenwerking met de advocaat, mediator of notaris

Wordt de begeleiding van het scheidingsproces verzorgt door de advocaat, notaris, of mediator? In dat geval kan BFPA in samenwerking met, of in opdracht van, de scheidingsprofessional onder meer de optimalisatie van de pensioenverevening, of verdeling verzorgen. Optimalisatie, rekening houdend met jullie specifieke omstandigheden en wensen, blijft maatwerk. Dit geldt ook voor de diverse mogelijkheden met de eigenwoning en de belastingaangifte in het jaar van scheiding of uit elkaar gaan.

Professionals service

Belastingaangifte en scheiding

De belastingaangifte in het jaar van scheiding is een lastige en tijdrovende klus. De mate van complexiteit van de aangifte wordt helaas vaak onderschat. De belastingdienst vermoedde al langer dat er bij de belastingaangifte veel fouten worden gemaakt door scheidende stellen. Uit een steekproef onder een kleine 2000 belastingplichtigen blijkt dit nu te kloppen. Reden waarom de belastingdienst na de zomervakantie de voorlichtingscampagne “Voor wie verder wil maar niet samen” is gestart.

Belastingaangifte en scheiding, of uit elkaar gaan

BFPA financieel advies en planning

Even voorstellen: mijn naam is Frans Bekker Financieel adviseur en planner. Ik ben initiatiefnemer van BFPA en ingeschreven in het Register Financieel Echtscheidingsadviseurs. BFPA verzorgt de juridische, financiële en fiscale advisering en de begeleiding van het gehele scheidingsproces. De begeleiding is, indien van toepassing, inclusief het verzoek tot echtscheiding via de advocaat. Betreft het de beëindiging van een geregistreerd partnerschap zonder minderjarige kinderen? In dat geval is de begeleiding inclusief de beëindigingsovereenkomst, mede ondertekend door de advocaat of notaris. Naast RFEA ben ik ingeschreven als erkend  pensioendeskundige in het EPD register van de Pensioenorde. Met betrekking tot de advisering rond vermogensverschuiving bij leven en overlijden, ben ik geregistreerd estate planner (REP). Pensioen en andere toekomstvoorzieningen, vermogensverschuiving bij leven en overlijden, zijn belangrijke onderdelen van de financiële advisering rond uit elkaar gaan of scheiding. 

Op de dienstverlening van BFPA zijn de AVG privacy statement en de algemene voorwaarden van BFPA van toepassing.