Omgaan met het Coronavirus

Coronavirus

Coronavirus, hoe gaan we er samen mee om?

Laatste Coronavirus update: 23 maart 2020

In principe kunnen afspraken gewoon doorgaan en worden nieuwe afspraken nog steeds gemaakt. Het is gelet op de Coronavirus voorschriften van de Rijksoverheid wel van belang om fysieke afspraken zoveel mogelijk te beperken. In plaats van fysieke afspraken kan er ook gebruik gemaakt worden van “video calls” via WhatsApp. Hoe dit in zijn werk gaat staat hieronder beschreven. Tijdens de ontmoetingen houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Dit houdt voort ieders veiligheid in:

  • we houden 1,5 meter afstand
  • we schudden geen handen
  • vaak handen wassen
  • er worden op locatie vinyl handschoenen verstrekt
  • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • gebruik papieren zakdoekjes
  • blijf bij ziekte thuis

De laatste richtlijn houdt in, dat wanneer een deelnemer aan de afspraak zich ook zonder koorts ziek voelt of verkouden is, de afspraak niet door kan gaan. Een video call via WhatsApp kan dan uiteraard nog wel doorgaan. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Coachhuis

BFPA ontvangt in de regio in een van de vestigingen van het Coachhuis. Vergader- en ontvangstruimtes worden door het Coachhuis uitsluitend ter beschikking gesteld wanneer in die vestigingen de voorschriften van het RIVM goed nageleefd kunnen worden.

Video call WhatsApp

Via de mail, of telefonisch wordt de datum en tijd afgesproken. BFPA doet hiervoor de data suggesties. Op de afgesproken datum en tijd zet BFPA de WhatsApp video call op. Aan deze video call kan deelgenomen worden door meerdere personen met een maximum van 4. Het enige wat je als deelnemer nodig hebt is een mobiele telefoon waarop WhatsApp geïnstalleerd is.

Digitale afwikkeling IB aangifte

Ook voor het verzorgen van de IB aangifte is het niet meer nodig om fysiek af te spreken. De benodigde bescheiden kunnen via de mail aangeleverd worden. Als opdrachtgever voor de aangifte machtig je BFPA. Daarna verzorgt BFPA de concept aangifte en legt een kopie daarvan ter goedkeuring via de mail voor. Na goedkeuring verzendt BFPA de aangifte digitaal. De aangifte, en ontvangstbevestiging door de belastingdienst, is daarna zichtbaar in de “mijn belastingdienst” omgeving.

Continuïteit van de werkwijze

De WhatsApp video call en de mogelijkheid van digitale IB aangifte blijven ook nadat alle Coronavirus maatregelen zijn ingetrokken van kracht.