BFPA werkwijze

De BFPA werkwijze is in principe gebaseerd op een vaste aanneemsom, om onplezierige verrassingen achteraf zoveel mogelijk te voorkomen. Van meerwerk kan uitsluitend sprake zijn na akkoord. De bemiddeling en advisering in financiële producten is geen onderdeel van de dienstverlening. De tarieven wat betreft de belastingaangiftes zijn richtlijnen vanaf, omdat belastingaangiftes qua tijdsinspanning per specifieke situatie verschillen.

Tarieven 2021

OmschrijvingVast bedrag
(indicatie)
Per uur
Volledig begeleidingstraject echtscheiding / uit elkaar gaan Conform offerte na intake€ 181,50 inclusief btw
€ 150,00 exclusief btw
Financieel advies en planningConform offerte na intake€ 181,50 inclusief btw
€ 150,00 exclusief btw
Basis pensioenrapportage inclusief optimalisatie- en conversieberekening.€ 453,75 inclusief btw
€ 375,00 exclusief btw
n.v.t.
Pensioenplanning per persoon (ingangsdatum eerder/later, hog/laag, deeltijdpensioen, uitruil, etc.)€ 968,00 inclusief btw
€ 800,00 exclusief btw
n.v.t.
Hypotheek- en/of pensioenplanning planning bij scheiding€ 968,00 inclusief btw
€ 800,00 exclusief btw
n.v.t.
Bepaling w.e.v. / afkoopsom partneralimentatie€ 181,50 inclusief btw
€ 150,00 exclusief btw
n.v.t.
Belastingaangifte jaar van scheiding gezamenlijk digitaal vanaf€ 393,25 inclusief
€ 325,00 exclusief
n.v.t.
Belastingaangifte per persoon standaard aangifte digitaal vanaf€ 211,75 inclusief
€ 175,00 exclusief
n.v.t.

Voorbehoud

Hoe nauwkeurig de bovenstaande tarieven ook zijn samengesteld, het zijn tariefindicaties. Het gehanteerde uurtarief staat wel vast. De tarieven worden na intake definitief geoffreerd in het dienstverleningsvoorstel.

Bezoekadres(sen)

Bezoek is uitsluitend op afspraak mogelijk. Het vaste centrale bezoekadres is: HNK gebouw aan de Weg der Verenigde Naties 1, 3727 KT Utrecht (route). Het werkgebied van BFPA strekt zich uit over de gehele Randstad en daarbuiten. Door het gehele land maakt BFPA gebruik van ontvangst- en vergaderruimtes van Het Coachhuis.

Vrijblijvend intakegesprek

Het intakegesprek is altijd vrijblijvend. Voor het intakegesprek wordt ruimschoots tijd uitgetrokken. Tijdens het intakegesprek komen jouw/jullie vragen, wensen en doelstellingen aan de orde. In dit gesprek wordt ook aangegeven wat BFPA voor jouw/jullie kan betekenen en onder welke condities.

Vrijblijvend dienstverleningsvoorstel

Op basis van de uitkomsten van het intakegesprek doet BFPA een vrijblijvend dienstverleningsvoorstel. Hierin staat een duidelijke omschrijving van jouw/jullie wensen en doelstellingen en de daarop aansluitende adviesdiensten, het tijdpad en de kosten. In het voorstel is ook de planning opgenomen waar het gaat om de analysefase, de adviesfase, de eventuele begeleiding, de afronding en tot slot de afspraken rond de nazorg. Voor meer informatie ga naar Over BFPA, of  neem vrijblijvend contact op.

Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden en dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van BFPA en de privacy statement van BFPA van toepassing. Deze documenten kunnen als PDF worden ingezien en gedownload.