BFPA werkwijze

BFPA werkwijze

BFPA Werkwijze en tarieven

De BFPA werkwijze is uitsluitend gebaseerd op een vaste aanneemsom, dus geen onplezierige verrassingen achteraf. Van meerwerk kan uitsluitend sprake zijn na akkoord. De bemiddeling en advisering in financiële producten is geen onderdeel van de dienstverlening.

Tarieven 2020 o.v.

OmschrijvingVast bedrag
(indicatie)
Per uur
Financieel begeleidingstraject echtscheiding / uit elkaar gaanConform offerte na intake€ 181,50 inclusief btw
€ 150,00 exclusief btw
Financieel advies en planningConform offerte na intake€ 181,50 inclusief btw
€ 150,00 exclusief btw
Basis pensioenrapportage inclusief optimalisatie- en conversieberekening.€ 325,00 inclusief btw
€ 268,60 exclusief btw
n.v.t.
Pensioenplanning per persoon (ingangsdatum eerder/later, hog/laag, deeltijdpensioen, uitruil, etc.)€ 750,00 inclusief btw
€ 619,83 exclusief btw
n.v.t.
Hypotheekplanning bij scheiding€ 325,00 inclusief btw
€ 268,60 exclusief btw
n.v.t.
Bepaling w.e.v. / afkoopsom partneralimentatie€ 151,25 inclusief btw
€ 125,00 exclusief btw
n.v.t.
Belastingaangifte jaar van scheiding gezamenlijk€ 393,25 inclusief
€ 325,00 exclusief
n.v.t.
Belastingaangifte per persoon € 242,00 inclusief
€ 200,00 exclusief
n.v.t.

Voorbehoud

Hoe nauwkeurig de bovenstaande tarieven ook zijn samengesteld, het zijn tariefindicaties. Het gehanteerde uurtarief staat wel vast. De tarieven worden na intake definitief geoffreerd in het dienstverleningsvoorstel.

Bezoekadres(sen)

Bezoek is uitsluitend op afspraak mogelijk. Het vaste bezoekadres is: HNK gebouw aan de Weg der Verenigde Naties 1, 3727 KT Utrecht (route). Afspreken op een andere HNK locatie in de Randstad is ook mogelijk. In alle HNK locaties wordt gebruik gemaakt van vergaderruimtes waarin de privacy gewaarborgd is.

Vrijblijvend intakegesprek

Het intakegesprek is altijd vrijblijvend. Voor het intakegesprek wordt ruimschoots tijd uitgetrokken. Tijdens het intakegesprek komen jouw/jullie vragen, wensen en doelstellingen aan de orde. In dit gesprek wordt ook aangegeven wat BFPA voor jouw/jullie kan betekenen en onder welke condities.

Vrijblijvend dienstverleningsvoorstel

Op basis van de uitkomsten van het intakegesprek doet BFPA een vrijblijvend dienstverleningsvoorstel. Hierin staat een duidelijke omschrijving van jouw/jullie wensen en doelstellingen en de daarop aansluitende adviesdiensten, het tijdpad en de kosten. In het voorstel is ook de planning opgenomen waar het gaat om de analysefase, de adviesfase, de eventuele begeleiding, de afronding en tot slot de afspraken rond de nazorg. Voor meer informatie ga naar Over BFPA, of  neem vrijblijvend contact op.

Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden en dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van BFPA en de privacy statement van BFPA van toepassing. Deze documenten kunnen als PDF worden ingezien en gedownload.