Over BFPA

BFPA Frans Bekker

Frans Bekker RFEA, EPD, REP

Even voorstellen: ik ben financieel adviseur  & planner en initiatiefnemer van BFPA Financieel advies en planning. Als Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA) particulier ben ik gespecialiseerd in financieel-, juridisch- en fiscaal advies bij uit elkaar gaan. Ik ben in de financiële dienstverlening gestart als (Wft-gecertificeerd) pensioen- en hypotheekadviseur en heb als adviseur planner meer dan 25 jaar ervaring. De financiële advisering en begeleiding bij scheiding of uit elkaar gaan, is altijd een van mijn kernactiviteiten geweest. Ik ben naast RFEA ingeschreven in het EPD register van de Pensioenorde als Erkend  Pensioendeskundige. Pensioen en andere toekomstvoorzieningen, zoals lijfrente, goudenhanddruk, levensloopregeling, prepensioen, etc. zijn altijd al bijzondere aandachtspunten geweest  in relatie tot financieel advies bij scheiding. In het kader van advisering en vermogensplanning bij huwelijk en vermogensverschuiving bij leven en overlijden, ben ik aangesloten bij het Register Estate Planners (REP). Nalatenschapsplanning en vermogensverschuiving bij leven, zijn voor mij vaste onderdelen van de financiële advisering bij uit elkaar gaan of scheiding.

Juridisch-, financieel- en fiscaal advies bij uit elkaar gaan

Iedere situatie bij scheiden of uit elkaar gaan is anders. Met mijn kennis en ruime ervaring kan ik jullie gezamenlijk ter zijde staan om financieel en fiscaal goed uit elkaar te gaan. Dit betreft het gehele scheidingsproces inclusief de verzorging van de belastingaangiftes na scheiding. Een second opinion behoort eveneens tot de mogelijkheden. Individueel advies is uiteraard ook mogelijk. Mijn advisering en begeleiding is complementair aan die van de mediator, advocaat, of notaris. Ik werk op basis van een vooraf overeengekomen bedrag inclusief de eventuele kosten voor het door de advocaat indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank, of de kosten voor de door de advocaat of notaris mede ondertekende beëindigingsovereenkomst van het geregistreerd partnerschap.

Vermogensplanning bij huwelijk, geregistreerd partnerschap, of samenwonen

Met de komst van het nieuwe huwelijksvermogensrecht op 1 januari 2018, heb ik mijn dienstverlening uitgebreid met vermogensplanning bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen. In het bericht “Huwelijksvermogensrecht gewijzigd” van 20 april 2017 zijn de gevolgen van deze wetswijziging uiteen gezet. Ook onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht zijn er voldoende zaken om bij stil te staan, voor het plannen van de onderlinge vermogenspositie nu en in de toekomst. De woning die jullie eventueel voornemens zijn samen te kopen, of reeds samen hebben gekocht, vormt hierbij een bijzonder aandachtspunt.

Overige financiële diensten

  • Pensioenadvies en -planning, actuariële berekeningen.
  • Hypotheekadvies en -planning.
  • Vermogensplanning op- en afbouwfase.
  • Estate planning.
  • Belastingaangifte (jaar van uit elkaar gaan).

De dienstverlening beperkt zich tot advisering en planning zonder de bemiddeling in, of verkoop van, financiële producten en/of diensten. De onafhankelijke positie van BFPA ten opzichte van financiële- en andere instellingen is daarmee gewaarborgd. Op de dienstverlening van BFPA zijn de AVG privacy statement en de algemene voorwaarden van BFPA van toepassing.