Over BFPA

BFPA Frans Bekker

Frans Bekker RFEA – REP

Als Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA) ben ik gespecialiseerd in financieel-, juridisch-, en fiscaal advies bij scheiding. Ik verzorg de volledige begeleiding van jullie scheidingsproces inclusief de aanvraag van de scheiding via de advocaat. Naast RFEA ben ik als register Estate planner (REP) actief. Verder verzorg ik trainingen voor mediators, waarbij pensioen, lijfrente, belasting, de eigenwoning(en) en de ondernemer en scheiding speciale aandachtspunten zijn bij deze trainingen.

Begeleiding van het volledige scheidingsproces

Of het nu gaat om een echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap, of beëindiging samenwonen iedere situatie is anders. Met mijn kennis en ervaring kan ik jullie gezamenlijk ter zijde staan om financieel en fiscaal goed uit elkaar te gaan. Uitgangspunt daarbij is dat jullie er in onderling overleg uit willen komen. Het voorkomen van vechtscheidingen en het belang van de kinderen staan voor mij voorop. De begeleiding van het scheidingsproces is inclusief het verzoek tot echtscheiding via onze advocaat, voor zover van toepassing.

Scheiden en de ondernemer, directeur groot aandeelhouder, of ZZP’er

Ik ben zowel in het RFEA register particulier, alsook het RFEA register ondernemer ingeschreven. Zeker wanneer er sprake is van een onderneming bij scheiding, is onafhankelijke financiële begeleiding en advies raadzaam. Dit geldt voor de ondernemer zelf, maar zeker niet in de laatste plaats voor de partner van de ondernemer. Doorgaans is de accountant van de onderneming als adviseur bij het scheidingsproces betrokken. Hoe onpartijdig de accountant zich ook opstelt, in de eerste plaats dient de accountant het belang van de onderneming en in het verlengde daarvan het belang van de ondernemer. Op zich is daar niets mis mee. Immers, de continuïteit van de onderneming is van belang voor de financiële toekomst van beiden.

Waarde bepaling van de onderneming en ook het vaststellen van het inkomen van de ondernemer met betrekking tot de eventuele alimentatie zijn lastige onderwerpen. Zowel wat betreft de waardebepaling van de onderneming alsook de vaststelling van het inkomen van de ondernemer kunnen de meningen sterk uiteenlopen.

Of het nu gaat om een IB onderneming (eenmanszaak / ZZP), een besloten vennootschap, een VOF, een man / vrouw firma, BV, of andere ondernemingsvorm, BFPA kan de financiële en fiscale begeleiding van het gehele scheidingsproces verzorgen. Persoonlijke begeleiding van en advies voor de niet ondernemer behoort zeker tot de mogelijkheden. Zoals aangegeven kan dit ook naast de begeleiding door de advocaat, mediator of notaris.

Overige financiële diensten

  • Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning en schenking bij leven
  • Begeleiding afwikkeling nalatenschap
  • Aangifte schenk- en erfbelasting
  • Belastingaangifte (over jaar van uit elkaar gaan).

Op de dienstverlening van BFPA zijn de AVG privacy statement en de algemene voorwaarden van BFPA van toepassing.