Over BFPA

BFPA Frans Bekker

Frans Bekker RFEA, EPD, REP

Even voorstellen: ik ben financieel adviseur  & planner en initiatiefnemer van BFPA Financieel advies en planning. Als Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA) ben ik gespecialiseerd in financieel-, juridisch-, en fiscaal advies bij uit elkaar gaan. Als scheidingsbemiddelaar verzorg ik de begeleiding van het gehele scheidingsproces. Als financieel adviseur planner heb ik meer dan 30 jaar ervaring. Naast RFEA, ben ik als erkend pensioendeskundige ingeschreven in het EPD register van de Pensioenorde en als estate planner in het REP.

Begeleiding van het volledige scheidingsproces

Of het nu gaat om een echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap, of beëindiging samenwonen iedere situatie bij scheiden of uit elkaar gaan is anders. Met mijn kennis en ervaring kan ik jullie gezamenlijk ter zijde staan om financieel en fiscaal goed uit elkaar te gaan. Dit betreft het gehele scheidingsproces inclusief de verzorging van de belastingaangiftes na scheiding. Een second opinion behoort eveneens tot de mogelijkheden. Individueel advies is uiteraard ook mogelijk. Mijn advisering en begeleiding kan ook naast die van de mediator, advocaat, of notaris. Ik werk op basis van een vooraf overeengekomen bedrag en de eventuele kosten voor het door de advocaat indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank. Het eventueel verschuldigde griffierecht wordt separaat in rekening gebracht.

Scheiden en de ondernemer, directeur groot aandeelhouder, of ZZP’er

Ik ben zowel in het RFEA register particulier, alsook het RFEA register ondernemer ingeschreven. Zeker wanneer er sprake is van een onderneming bij scheiding, is onafhankelijke financiële begeleiding en advies raadzaam. Dit geldt voor de ondernemer zelf, maar zeker niet in de laatste plaats voor de partner van de ondernemer. Doorgaans is de accountant van de onderneming als adviseur bij het scheidingsproces betrokken. Hoe onpartijdig de accountant zich ook opstelt, in de eerste plaats dient de accountant het belang van de onderneming en in het verlengde daarvan het belang van de ondernemer. Op zich is daar niets mis mee. Immers, de continuïteit van de onderneming is van belang voor de financiële toekomst van beiden.

Waarde bepaling van de onderneming met betrekking tot de vermogensverdeling en ook het vaststellen van het inkomen van de ondernemer met betrekking tot de eventuele alimentatie zijn lastige onderwerpen. Zowel wat betreft de waardebepaling van de onderneming alsook de vaststelling van het inkomen van de ondernemer kunnen de meningen sterk uiteenlopen. Wettelijk liggen de grondslagen waarop waarde of inkomen wordt bepaald niet vast. Dat een en ander in redelijkheid en billijkheid dient te gebeuren geeft ook weinig of geen houvast.

Of het nu gaat om een IB onderneming (eenmanszaak / ZZP), een besloten vennootschap, een VOF, een man / vrouw firma, BV, of andere ondernemingsvorm, BFPA kan de financiële en fiscale begeleiding van het gehele scheidingsproces verzorgen. Persoonlijke begeleiding van en advies voor de niet ondernemer behoort zeker tot de mogelijkheden. Zoals aangegeven kan dit ook naast de begeleiding door de advocaat, mediator of notaris.

Overige financiële diensten

  • Pensioenadvies en -planning, actuariële berekeningen.
  • Hypotheekadvies en -planning.
  • Vermogensplanning op- en afbouwfase.
  • Estate planning.
  • Belastingaangifte (jaar van uit elkaar gaan).

De dienstverlening beperkt zich tot advisering en planning zonder de bemiddeling in, of verkoop van, financiële producten en/of diensten. De onafhankelijke positie van BFPA ten opzichte van financiële- en andere instellingen is daarmee gewaarborgd. Op de dienstverlening van BFPA zijn de AVG privacy statement en de algemene voorwaarden van BFPA van toepassing.