De vijf risicoprofielen

Er onderscheiden zich in beginsel vijf risicoprofielen van uiterst risicomijdend, tot speculatief. Onderstaande omschrijvingen zijn bedoeld als richtsnoer. De ‘fine tuning’ van de verhoudingen is afhankelijk van de doelstelling en de pesoonlijke voorkeuren.

De uiteindelijke keuze is aan uzelf. Te veel van een objectief vastgesteld risicoprofiel afwijken is doorgaans niet verstandig.

Risicoprofielen

1. Zeer defensief risicoprofiel

Risicoprofielen zeer defensief

U heeft een beleggingshorizon van 5 jaar of minder. U bent heel voorzichtig ingesteld. U bent eigenlijk meer ingesteld op sparen, dan beleggen. De hierbij behorende beleggingsmix is maximaal 15% in een iets hoger risico zoals aandelen-, of indexfondsen. Het grootste gedeelte van ten minste 85% wordt gevormd door vast rentende waardes en/of obligaties.

U bent een zeer defensieve belegger en accepteert slechts een negatief rendement van min 5% tot maximaal min 6% in een slecht belegginsjaar. Daarbij wilt u dat de kans dat zich een jaar met een degelijk negatief rendement voordoet, zeer klein is. Qua rendement bent u met een gemiddelde van 1,5% á 2,5% in de huidige markt al tevreden. Gezien de huidige situatie zou 1% al heel mooi zijn.

Beleggen spreekt u als middel om groei van uw vermogen te realiseren niet aan, behalve wanneer het risico uiterst gering is.

2. Defensief risicoprofiel

Risicoprofielen defensief

U heeft een beleggingshorizon van ten minste 5 jaar tot 10 jaar. U bent nogal voorzichtig ingesteld. U bent in grote mate ingesteld op sparen. Obligaties vormen met 70% het grootste gedeelte van de beleggingsmix. Er blijft 30% over voor belegging in een hoger risico, zoals aandelen, of indexfondsen. Een dergelijke mix zou bij een inkomensdoel (pensioen, of lastenvermindering) met een beleggingshorizon tussen de 5 en 10 jaar ook prima passen.

U bent een defensieve belegger en accepteert slechts een negatief rendement van min 6,5% tot maximaal min 9% in een slecht beleggingsjaar. Daarnaast wilt u dat de kans dat een dergelijk negatief rendement zich voordoet klein is. Qua gemiddeld rendement bent u met 3% á 4% tevreden. Gelet op de huidige situatie zou 3,5% al heel mooi zijn.

Voorwaarde bij beleggen is voor u, dat het risico zo beperkt mogelijk gehouden wordt. U vindt het vermijden van te veel risico’s zwaarder wegen dan een hoger rendement.

3. Neutraal risicoprofiel

Risicoprofielen neutraalU heeft een beleggingshorizon ten minste 5 jaar tot 15 jaar. U bent evenwichtig ingesteld waar het gaat om de balans tussen risico en rendement. U bent minder ingesteld op sparen, omdat u een beter rendement nastreeft. Obligaties vormen dan 50% van de beleggingsmix. Het aandeel van de belegging in aandelen-, of indexfondsen is ook 50%. Een dergelijke mix zou bij een inkomensdoel (pensioen) met een beleggingshorizon tussen de 10 en 15 jaar ook kunnen passen.

U bent een neutrale belegger en bent bereid om een negatief rendement van min 9% tot maximaal min 10% in een slecht beleggingsjaar te accepteren. U realiseert zich dat de kans daarop gemeten over een looptijd van 10 tot 15 jaar ook wel aanwezig is. U ervaart dit als een te overzien risico, dat u kunt dragen. Qua rendement mikt u op een gemiddeld historisch rendement van 5% á 6%.

U hebt een redelijk solide financiële positie, met kansen op verdere verbetering van die positie in de toekomst. U realiseert zich dat u om meer rendement te kunnen maken u ook risico loopt. U wilt een gecontroleerde balans tussen een redelijk rendement en een beperkt risico.

4. Offensief risicoprofiel

Risicoprofielen offensief

U heeft een beleggingshorizon ten minste 10 jaar tot 20 jaar. U bent niet zo voorzichtig ingesteld. Uw belangrijkste doel is het behalen van een zo hoog mogelijk rendement. U hebt dan ook affiniteit met beleggen. Obligaties vormen slechts 25% van de beleggingsmix. Er blijft 75% over voor belegging in een hoger risico, zoals aandelen, of indexfondsen. Een dergelijke mix zou bij een inkomensdoel (pensioen) met een beleggingshorizon van ten minste 20 jaar ook kunnen passen met een enigszins aangepaste verhouding qua beleggingsmix. Feitelijk ligt het risicoprofiel dan ergens tussen neutraal en offensief in, ofwel dan is het risicoprofiel ‘enigszins offensief’.

U bent een offensieve belegger en accepteert een negatief rendement van min 10% tot maximaal min 25% in een slecht beleggingsjaar. Gelet op uw financiële positie en rekening houdend met het beleggingsdoel hoeft u daarvan ook niet wakker te liggen. Qua rendement mikt u op een rendement van minimaal 7% á 9%.

Als belegger hebt u vertrouwen in financiële producten. U hebt dan ook minder behoefte om controle te houden. U hebt er vertrouwen in dat het rendement, met zo min mogelijk interventies van uw zijde, na verloop van tijd positief uit zal pakken. Uw financiële positie laat ook toe, dat u betere tijden kunt afwachten na een slecht beleggingsjaar.

5. Zeer offensief risicoprofiel

Risicoprofielen speculatief

U heeft een beleggingshorizon ten minste 15 jaar. U bent volstrekt niet voorzichtig ingesteld en kunt u dat ook permitteren. Obligaties en andere risicomijdende beleggingen vormen met 10% maar een klein deel van uw portefeuille. Sparen is voor u geen optie voor vermogensaanwas. Van de portefeuille belegt u 90% in een hoger risico, zoals aandelen, of indexfondsen. Een dergelijke belegingsstrategie is voor een inkomensdoel zoals pensioen, of schulddelging feitelijk niet, of op zijn minst minder geschikt.

U bent een zeer offensieve belegger en accepteert een negatief rendement van min 25% tot maximaal min 35% per jaar. U mikt op een historisch rendement van 8% a 9% gemiddeld per jaar. Uw kennisniveau met beleggen is veel hoger dan gemiddeld. U hebt ook een ruime inkomenspostie met kansen op verbetering. Uw toekomstige inkomenspostie is ook voor een groot deel veilig gesteld. U hoeft zich daarover nu en naar de toekomst geen zorgen meer te maken. Qua rendement mikt u op een rendement van minimaal 10% á 15%.

U hebt absoluut affiniteit met beleggen en ruime kennis en ervaring hiermee. Beleggen is voor u hét middel om tot groei van uw vermogen te komen.

Persoonlijk advies risicoprofielen

Op deze pagina hebben we alle risicoprofielen voor u op een rijtje gezet. Het blijft echter moeilijk om op een objectieve wijze uit de risicoprofielen te kiezen. Door het beantwoorden van een aantal onderzoeksvragen, is het bij u passende risicoprofiel op een eenvoudige en objectieve wijze te bepalen. Hiervoor zijn er tal van digitale tools. Echter, BFPA is van mening, dat een passend profiel uitsluitend tot stand kan komen op basis van een persoonlijke benadering. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

Terug naar vermogensplanning.