financiele apk

Financiële APK

Werken aan een financieel gezonde toekomst. De Financiële APK is een periodieke check hoe het ervoor staat met uw financiële huishouding. De Financiële APK geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie.

Onderdelen van de Financiële APK

Er zijn 3 onderdelen;

1. Kennismaking en afstemming

Kennismaking en nadere informatie over de Financiële APK vind in principe in eerste instantie telefonisch plaats.  Hierna wordt er via e-mail een offerte uitgebracht met daarin een duidelijke omschrijving van de adviesdienst en de condities. Aldoende weet u exact waar u aan toe bent! Middels een reply op onze mail kunt u akkoord gaan met de offerte. Kort daarop nemen wij telefonisch contact met u op voor het maken van de afspraak voor de volgende fase van het traject.

2. Analysefase Financiële APK

De analyse fase vindt plaats bij u thuis. Ruim van te voren ontvangt u per mail een opsomming van de stukken die ter inzage tijdens het gesprek nodig zijn. Als alle bescheiden voor handen zijn duurt de analysefase ongeveer 1,5 uur. In deze fase wordt de huidige en toekomstige financiële positie in kaart gebracht. Dit betreft met name de pensioenregeling(en) en aanvullingen daarop in privé, zoals lijfrentes, overlijdensuitkeringen en regelingen bij arbeidsongeschiktheid. Indien aanwezig komen ook de hypotheek en andere leningen aan bod. Verder komen eventuele spaarregelingen en belegd vermogen aan bod. Kortom alle zaken die nodig zijn om te komen tot inzicht in de huidige financiële huishouding. Aan het einde van het gesprek wordt de vervolgafspraak voor het bespreken van het APK rapport gemaakt.

3. Rapport Financiële APK

Op basis van de voorgaande analyse, wordt het rapport opgemaakt. Op basis van dit rapport verkrijgt u volledig overzicht m.b.t. uw huidige en toekomstige financiële situatie. Belangrijk onderdeel daarvan is inzicht in uw netto pensioeninkomen. Dit geldt ook voor de gevolgen voor de financiële huishouding in het geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid. Ten aanzien van uw hypotheek wordt duidelijk of een eventuele aanpassingen u mogelijk voordeel op zou kunnen leveren. Deze fase neemt ook, bij benadering 1,5 uur in beslag.

De uitkomsten in de rapportage worden tijdens dit gesprek vergeleken met uw wensen en doelstellingen. Deze kunnen teszamen met het rapport als basis dienen voor een meer uitgebreide financiële planning. In deze fase worden ook de verdere afspraken vastgelegd.

Wat levert het u op?

Inzicht in;

  • uw huidige en toekomstige financiële situatie,
  • de (hypotheek)aanpassingen en verbeteringen die netto voordeel op zouden kunnen leveren,
  • het huidige totale oudedagsinkomen bruto en netto,
  • het bruto en netto inkomen na overlijden,
  • het bruto en netto inkomen bij arbeidsongeschiktheid,
  • de hieruit voortvloeiende (aanvullende) doelstellingen en wensen.
Wat zijn de kosten?

BFPA hanteeert voor de Financiële APK een vast tarief. Het vaste tarief alleenstaand bedraagt € 393,25 inclusief btw. Samen met uw partner bedraagt het vaste tarief € 695,75 inclusief btw. Het tarief is gebaseerd op twee  besprekingen bij u aan huis. Het tarief is inclusief het aanleggen van het elektronisch dossier en de benodigde tijd voor het opstellen van het rapport. Kijk ook bij BFPA werkwijze en tarieven.

Meer informatie? Neem contact met ons op.