Voor jezelf starten

Voor jezelf starten na ontslag

Stappenplan voor een succesvole start

Je wilt voor jezelf starten. Dan zijn er tal van organisaties die je daarbij kunnen helpen. Denk daarbij aan de Kamer van Koophandel (KvK), of de MKB servicedesk. De KvK organiseert speciale startersdagen. Deze organisaties kunnen je helpen met het bedrijfsplan. Met een goed doortimmerd bedrijfsplan kun je bij de bank terecht. Je kunt er ook voor kiezen om te proberen jouw financiering middels crowd funding rond te krijgen. Mogelijk kan Qredits Micro financiering  je met raad en daad en de benodigde financiering van dienst zijn. Qredits financiert gevestigde en startende ondernemers tot maximaal € 250.000,00. Ook voor een gering startkapitaal kun je bij Qredits terecht.

Voor jezelf starten na ontslag

Wanneer je een bedrijf wilt starten, of als ZZP’er wilt beginnen vanuit een ontslag situatie, is het goed om even bij een aantal zaken stil te staan. Je hebt misschien al een leuk startkapitaal over gehouden aan de transitievergoeding. Over deze vergoeding lees je meer onder “Ontslag en ontslagvergoeding“. In ieder geval kun je na ontslag, wanneer je recht op een WW-uitkering hebt met het UWV als vangnet starten.

Lees meer/minder

Voor jezelf starten met behoud van uitkering

Dit is natuurlijk een prima mogelijkheid, maar er zitten wel een paar haken en ogen aan. In ieder geval moet je wel toestemming van het UWV hebben om voor jezelf te starten. Even een paar zaken in het kort op een rijtje.

1. Behoud van uitkering in de startperiode

In deze voorbereidingsperiode heb je gewoon recht op de WW-uitkering. Daarbij heb je gedurende maximaal 26 weken geen sollicitatieplicht. De WW-uitkering is in dat geval wel 29% lager. Je hebt voor deze mogelijkheid wel toestemming van het UWV nodig.

Tip 1;

Niet voor jezelf starten, dus ook niet met de voorbereidingen daarvoor, voordat je toestemming van het UWV hebt!

2. De mogelijkheid van urenkorting

In dit geval geef je alle uren die je aan jouw bedrijf besteedt op aan het UWV. Over deze uren krijg je geen WW. Voordeel hierbij is, dat je direct kunt starten zonder toestemming van het UWV.

Tip 2;

Direct voor jezelf starten kan zelfs voordat je een WW-uitkering hebt!

3. Geen uitkering nodig

Wanneer je voor jezelf start zonder WW-uitkering is er geen sollicitatieplicht en hoef je de uren ook niet op te geven. Je houdt gedurende de uitkeringsperiode waarop je in beginsel recht op WW hebt, wel aanspraak op een uitkering.

Tip 3;

Wanneer het niet lukt met jouw bedrijf, kun je herleving van jouw WW-uitkering aanvragen!

4. Herleving WW-uitkering, of behoud van uitkering

Ook in het geval van de startperiode, of de urenkorting behoud je recht op de WW-uitkering. In eerste instantie geen uitkering? Dan kan er herleving van de WW-uitkering aangevraagd kan worden.

5. De gevolgen op een rijtje

Bij de startperiode; je houdt recht op een WW-uitkering van 71%. Dit is grofweg 50% van het laatst verdiende salaris, of maximaal uitkeringsloon. Je hebt geen sollicitatieplicht gedurende 26 weken. Als het niet lukt en je stopt met je bedrijf na 26 weken, dan krijg je de gekorte uitkering terug. Ga je na de startperiode door met jouw bedrijf, dan geldt vanaf dat moment de urenkorting.

Bij urenkorting; alle uren die je werkt voor je onderneming, gaan van de uitkering af. Werk je daarna minder uren voor jouw bedrijf, dan gaat de uitkering niet meer omhoog.

Wanneer je de uitkering niet nodig hebt; wanneer je de uitkering direct stopzet bij de start, dan behoud je aanspraak op de uitkering. Stop je daarna met jouw bedrijf, dan kan de uitkering herleven. Of er dan nog recht op WW is, hangt af van hoe lang je ondernemer bent geweest.

De juiste volgorde

Regel eerst je zaken met het UWV. Ga daarna pas naar de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel meldt jou aan als ondernemer bij de Belastingdienst. De Kamer van Koophandel kent ook het BTW-nummer toe. Van de Belastingdienst ontvang je daarvan een bevestiging.

Starten naast een (deeltijd)baan

Wanneer je start met een baan ernaast, houdt dan de uren die je aan jouw bedrijf besteedt goed bij. Het is namelijk zo dat je met betrekking tot de uren die je in loondienst werkt, WW opbouwt. Wanneer je daarna ontslagen wordt, behoud je het recht op een uitkering voor de uren die je in loondienst hebt gewerkt. Feitelijk treedt vanaf het moment dat jouw uitkering gaat lopen de urenkorting in werking. Zolang de uren die je aan je bedrijf besteedt onder het aantal blijft die je normaal gesproken naast jouw (deeltijd)baan besteedde aan jouw bedrijf, behoud je het recht op de volledige uitkering. Komt het aantal daarboven, dan wordt het meerdere aan uren gekort.

Lees meer/minder

Tip;

Houd al de uren bij die je aan jouw bedrijf besteed in een agenda bij en bewaar, of digitaliseer die. Dus ook netwerken, administratie, seminars, workshops, etc. Ook wanneer de som van het aantal uren loondienstverband en de aan jouw bedrijf bestede tijd, boven de gangbare werktijd van 40 uur per week uitkomt. Daar is niets vreemds aan. De meeste zelfstandige ondernemers en ZZP’ers besteden sowieso meer dan 40 uur per week aan hun bedrijf.

Vrijwillige voortzetting pensioen

Met of zonder WW-uitkering kun je bij de meeste pensioenfondsen de pensioenopbouw vrijwillig voortzetten. Dit is zeker de moeite waard om na te gaan. Het risico bij overlijden, is daarmee voor jouw partner afgedekt.

Verplichting werkgever

In de meeste gevallen heeft de werkgever de verplichting om het nabestaandenpensioen, gedurende de WW-periode in stand te houden. In dat geval gaat het alleen om de mogelijke voortzetting van de opbouw van het ouderdomspensioen en mogelijk ook het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Financiële APK

De Financiële APK geeft je inzicht in de huidige financiële positie en de gewenste financiële positie na de start.

Lees meer/minder

  • weloverwogen met de specifieke risico’s zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid, toekomstvoorzieningen omgaan,
  • bepaalde uit te besteden risico’s qua kosten bij de bedrijfsvoering doorrekenen,
  • op een onderbouwde wijze tot de bepaling van het uurtarief komen,
  • beslissingen nemen ten aanzien de vraag; Op de zaak of in privé,
  • werken van huis uit,
  • etc.

Voor meer informatie klik hier, of neem contact op.